Để các thành viên trang web có thể hỗ trợ bạn tốt hơn, vui lòng Upload cấu hình

Chú ý: các game bên trang .com đều chèn mã độc vào file setup.exe của game để chặn bạn vào linkneverdie.vip và các web tải game khác bằng cách:
  1. Lén lút sửa file C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts trên máy bạn
  2. Chỉnh sửa thiết lập mạng trên máy tính bạn
Nếu ngày nào đó bạn không truy cập vào được linkneverdie.vip, hãy làm các việc sau:
  1. Xóa hoặc sửa file C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts (sửa bằng cách copy file này ra Desktop, mở bằng Notepad để sửa, save lại rồi copy về chỗ cũ).
  2. Chỉnh lại thiết lập mạng trên máy tính của bạn theo hình này.
---------------------
Tham gia group Linkneverdie.vip để thảo luận, được hỗ trợ, yêu cầu game, & cập nhật thông tin mới nhất về trang web.

Hole digger

Hole digger

Giới tính: Nam
Tham gia: 05/05/2017
Đăng nhập cuối: 06/05/2024
Cấu hình máy

Bạn bè

Anizu
Anizu
Sinh nhật: 1/1/2000
ryuseiviktor
ryuseiviktor
Giới tính: Nam
Sinh nhật: 12/6/2002
nguyen1126
nguyen1126
Giới tính: Nam
Sinh nhật: 18/9/1994
abcdefgi
abcdefgi
Giới tính: Nữ
Sinh nhật: 19/3/2003
Huy1406
Huy1406
Giới tính: Nam
Sinh nhật: 14/6/1999
intermops0811
intermops0811
Giới tính: Nam
Sinh nhật: 8/11/2000
athien9496
athien9496
Giới tính: Nam
longvip9315ass
longvip9315ass
Giới tính: Nam
Sinh nhật: 19/10/1990
nguyenanhtuan
nguyenanhtuan
Giới tính: Nam
Sinh nhật: 3/7/2006
nnk142
nnk142
Giới tính: Nam
Sinh nhật: 14/2/1997
duongvip03
duongvip03
Giới tính: Nam
Sinh nhật: 16/4/2003
gikizay
gikizay
Giới tính: Nữ
Sinh nhật: 20/10/1995
Quoc
Quoc
Giới tính: Nữ
Sinh nhật: 23/9/2000
cockjohnson
cockjohnson
Giới tính: Nam
Sinh nhật: 29/9/1994
HeroCrab
HeroCrab
Sinh nhật: 5/5/2003
bé ngốc
bé ngốc
Giới tính: Nam
Sinh nhật: 2/2/2002
goldnown
goldnown
Giới tính: Nam
Sinh nhật: 21/7/2000
draw207
draw207
Giới tính: Nam
Sinh nhật: 20/7/1996
toilahau2
toilahau2
Giới tính: Nam
Sinh nhật: 17/7/2000
makiemlong
makiemlong
Giới tính: Nam
Sinh nhật: 10/9/1998
vantien97
vantien97
Giới tính: Nam
Sinh nhật: 4/1/1990
nightmoonlight
nightmoonlight
Giới tính: Nam
Sinh nhật: 1/4/1980
tomlies
tomlies
Giới tính: Nam
Sinh nhật: 2/4/2001
nguyenminhtuan2000
nguyenminhtuan2000
Giới tính: Nam
Sinh nhật: 19/10/2000
bihip93
bihip93
Giới tính: Nam
Sinh nhật: 24/9/1993
hasake09
hasake09
Giới tính: Nam
Sinh nhật: 9/1/--