Hệ điều hành Windows 11 vippro 200-bit (10.0, Build 14393) (14393.rs1_release.161220-1747)
Nhà sản xuất Acer
Bộ vi xử lý Intel(R) Core i9-400555U CPU @ 100.0GHz (100 CPUs), ~100.0GHz
RAM 104096MB RAM
DirectX DirectX 100
Card đồ họa Intel(R) HD Graphics 6000000
VRAM chuyên dụng 13392 MB
Tổng VRAM 100184 MB
Độ phân giải đang dùng 5000 x 3500 (323 bit) (60000000Hz)
Độ phân giải gốc 5000 x 4000(p) (600000000.0Hz)