Hệ điều hành Windows 10 Pro for Workstations 64-bit (10.0, Build 16299) (16299.rs3_release.170928-1534)
Nhà sản xuất System manufacturer
Bộ vi xử lý Intel(R) Core(TM) i9-7900X CPU @ 3.30GHz (20 CPUs), ~3.3GHz
RAM 65536MB RAM
DirectX DirectX 12
Card đồ họa NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti
VRAM chuyên dụng 11026 MB 11127 MB
Tổng VRAM 43628 MB 43729 MB
Độ phân giải đang dùng 3840 x 2160 (32 bit) (60Hz) Unknown
Độ phân giải gốc 3840 x 2160(p) (59.997Hz) n/a