Hệ điều hành Windows 7 Ultimate 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_rtm.101119-1850)
Nhà sản xuất Gigabyte Technology Co., Ltd.
Bộ vi xử lý Intel(R) Pentium(R) CPU G2030 @ 3.00GHz (2 CPUs), ~3.0GHz
RAM 8192MB RAM
DirectX DirectX 11
Card đồ họa NVIDIA GeForce GTX 750
VRAM chuyên dụng 963 MB
Tổng VRAM 4035 MB
Độ phân giải đang dùng 1360 x 768 (32 bit) (60Hz)
Độ phân giải gốc 1360 x 768(p) (60.015Hz)