Hệ điều hành Windows 7 Ultimate 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_rtm.101119-1850)
Nhà sản xuất To Be Filled By O.E.M.
Bộ vi xử lý Intel(R) Pentium(R) CPU G3260 @ 3.30GHz (2 CPUs), ~3.3GHz
RAM 2048MB RAM
DirectX DirectX 11
Card đồ họa Intel(R) HD Graphics
VRAM chuyên dụng 256 MB
Tổng VRAM 860 MB
Độ phân giải đang dùng 1440 x 900 (32 bit) (60Hz)
Độ phân giải gốc 1440 x 900(p) (59.901Hz)