Hệ điều hành Windows 10 Pro 64-bit (10.0, Build 14393) (14393.rs1_release.160715-1616)
Nhà sản xuất To Be Filled By O.E.M.
Bộ vi xử lý Intel(R) Pentium(R) CPU G2130 @ 3.20GHz (2 CPUs), ~3.2GHz
RAM 8192MB RAM
DirectX DirectX 12
Card đồ họa NVIDIA GeForce GTX 650
VRAM chuyên dụng 984 MB
Tổng VRAM 5059 MB
Độ phân giải đang dùng 1920 x 1080 (32 bit) (75Hz)
Độ phân giải gốc 1920 x 1080(p) (74.973Hz)