Hệ điều hành Windows 10 Pro 64-bit (10.0, Build 18363) (18362.19h1_release.190318-1202)
Nhà sản xuất To Be Filled By O.E.M.
Bộ vi xử lý AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor (12 CPUs), ~3.4GHz
RAM 16384MB RAM
DirectX DirectX 12
Card đồ họa NVIDIA GeForce RTX 2060
VRAM chuyên dụng 5980 MB
Tổng VRAM 14137 MB
Độ phân giải đang dùng 1920 x 1080 (32 bit) (144Hz)
Độ phân giải gốc 1920 x 1080(p) (60.000Hz)