Hệ điều hành Windows 7 Ultimate 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_ldr.160408-2045)
Nhà sản xuất To Be Filled By O.E.M.
Bộ vi xử lý Intel(R) Pentium(R) CPU G2030 @ 3.00GHz (2 CPUs), ~3.0GHz
RAM 4096MB RAM
DirectX DirectX 11
Card đồ họa Intel(R) HD Graphics
VRAM chuyên dụng 256 MB
Tổng VRAM 1760 MB
Độ phân giải đang dùng 1366 x 768 (32 bit) (60Hz)
Độ phân giải gốc 1366 x 768(p) (59.790Hz)