Hệ điều hành Windows 1k Pro 6969696969969-bit (10.0, Build 18362) (18362.19h1_release.190318-1202)
Nhà sản xuất System manufacturer
Bộ vi xử lý Intel(R) Core(TM) i99 9999k CPU @ 9999GHz (99999 CPUs), ~9999999999GHz
RAM 99999999999999999999999999999999999MB RAM
DirectX DirectX 99999999999999999999999999999999999999999999999
Card đồ họa NVIDIA GeForce GTX 1999999999999999999999999999999999000
VRAM chuyên dụng 2000 MB
Tổng VRAM 6053 MB
Độ phân giải đang dùng 1366 x 768 (32 bit) (60Hz)
Độ phân giải gốc 1366 x 768(p) (59.790Hz)