Hệ điều hành Windows 7 Ultimate 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_ldr.180112-0600)
Nhà sản xuất To be filled by O.E.M.
Bộ vi xử lý Intel(R) Celeron(R) CPU G1630 @ 2.80GHz (2 CPUs), ~2.8GHz
RAM 6144MB RAM
DirectX DirectX 11
Card đồ họa Intel(R) HD Graphics
VRAM chuyên dụng 64 MB
Tổng VRAM 1696 MB
Độ phân giải đang dùng 1360 x 768 (32 bit) (60Hz)
Độ phân giải gốc 1360 x 768(p) (60.015Hz)