Để các thành viên trang web có thể hỗ trợ bạn tốt hơn, vui lòng Upload cấu hình

Đang chuẩn bị download, vui lòng chờ 1 giây...

Để có thể tải file này từ Google Drive, bạn cần cho phép trang web quyền truy xuất Google Drive. Click nút dưới để cấp phép:


Trang web sử dụng Google Drive API để chia sẻ file thay vì chia sẻ link Google Drive trực tiếp, nhằm tránh tình trạng link bị sử dụng trên nhiều website khác, dẫn tới link dễ bị die hoặc khóa 24h. Bạn cần cấp quyền Google Drive để tải file được chia sẻ. Đây là yêu cầu của Google Drive API chứ ko phải của trang web!

File đang được download, hãy tắt trang web này!


Chú ý: Bạn nên cài IDM để download. Nếu IDM không bắt link, hãy sử dụng một trình duyệt khác (tốt nhất là dùng Chrome).